Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pule – Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pule – Pola.

Navedeno Savjetovanje provest će se u razdoblju od 27. siječnja 2021. godine do zaključno s 27. veljače 2021. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je:
sufinanciranjekamate.stambenikrediti@pula.hr
 

Informacije dostupne u privitcima

Prilozi: