Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule – Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 4. studenog 2020. godine započinje s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule - Pola.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 4. studenog 2020. godine do 4. prosinca 2020. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je zakupikupoprodaja20@pula.hr  

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći u datotekama u privitku.

Prilozi: