Završene eKonzultacije

Nacrt godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Pule za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula od 30. listopada 2020. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Pule za 2021. godinu.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 30. listopada 2020. godine do 30. studenog 2020. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je plan.ee@pula.hr

Prateći dokument dostupan je u privitku.

 

Prilozi: