Notifiche

14/06/2019

Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima grada Pule

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula-Pola je 14. lipnja 2019. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule

Navedeno Savjetovanje provesti će se u razdoblju od 14. lipnja do zaključno 14. srpnja 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je parkiranje@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći u privitku.