Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Odluka o izmjeni Odluke o donošenju ...

Detalji u privitku

Odluka o izradi IX. Izmjena i ...

Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ...

IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog ...

IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke ...

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjene ...

Prijedlog III . Izmjena i dopuna ...

Više u privitku

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Pula je danas započeo s ...

Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula-Pola je 14. lipnja 2019. godine započeo s provedbom Savjetovanja ...

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena ...

Detalji u privitku