Održana 4. sjednica Savjeta vijeća nacionalnih manjina

PODIJELI
13 / 04 / 2019

U Komunalnoj palači u Puli jučer je održana 4. sjednica Savjeta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na kojoj su uz zamjenika gradonačelnika Grada Pule Roberta Cveka i pročelnicu Upravnog odjela za financije i opću upravu Vesnu Sajić sudjelovali predsjednici Vijeća albanske, crnogorske, srpske i slovenske nacionalne manjine Grada Pule.

Zamjenik gradonačelnika Robert Cvek zahvalio se predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina Grada Pule na dolasku te je predstavio glavnu temu sjednice koja je bila upoznavanje s aktualnostima izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina, gdje su upravo u tijeku izborne radnje, odnosno kandidiranje pripadnika nacionalnih manjina za ove dužnosti. Tijekom sjednice razmotrena su razna pitanja vezana uz potpunu i pravodobnu pripremu propisane dokumentacije te predavanje kandidacijskih listi Izbornom povjerenstvu. Rok za predaju listi je ponedjeljak 15. travnja 2019. godine u 24:00 sata, dok će se izbor održati u nedjelju, 5. svibnja 2019. godine.

Savjet vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Pule osnovan je s ciljem praćenja pitanja od značaja za nacionalne manjine na području Grada Pule i ostvarivanja još bolje suradnje s nadležnim tijelima gradske uprave u pitanjima od interesa za nacionalne manjine.