Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio

Telefono: 052/371-800 Fax: 052/216-395, 052/371 892 E-mail: ksi@pula.hr

Nome e cognomeFunzioneTelefonoE-mail
Damir Prhatp.o. Gradonačelnika pročelnik052/371-800damir.prhat@pula.hr
Martina Šajina MihovilovićAssistente Assessore052/371-825martina.sajina@pula.hr
Iva Vujičić OrovićPomoćnica pročelnika052/371-810iva.vujicicorovic@pula.hr
Ticijana TurkovićReferent I - za evidenciju i obradu podataka052/371-800ticijana.turkovic@pula.hr

Sezione per l'edilizia

Nome e cognomeFunzioneTelefonoE-mail
Igor BukaricaResponsabile della Sezione per l'edilizia052/371-865igor.bukarica@pula.hr
Snježana RadolovićConsulente 1. per l'edilizia052/371-861snjezana.radolovic@pula.hr
Senka ZarubicaConsulente superiore per l'edilizia052/371-858senka.zarubica@pula.hr
Alen HećimovićCollaboratore professionale superiore 1. per l'edilizia052/371-843alen.hecimovic@pula.hr
Tamara Menalo RadovićCollaboratrice professionale per l'edilizia052/371-872tamara.menaloradovic@pula.hr

Sezione per la manutenzione e il traffico

Nome e cognomeFunzioneTelefonoE-mail
Tamara PlecResponsabile della Sezione per la manutenzione e il traffico052/371-889tamara.plec@pula.hr
Vanesa LončarConsulente 1. per la manutenzione dell'infrastruttura comunale052/371-876vanesa.loncar@pula.hr
Sebastian ValićCollaboratore professionale superiore 1. per il traffico052/371-855sebastian.valic@pula.hr
Ermano SkomeršićConsigliere 1. per il traffico052/371-808ermano.skomersic@pula.hr

Sezione per le attività comunali

Nome e cognomeFunzioneTelefonoE-mail
Sanja Kljajić Dakićp.o. voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti052/371-894sanja.kljajicdakic@pula.hr
Biljana RašulaConsulente 1. per le attività comunali052/371-829biljana.rasula@pula.hr
Karla BožacConsulente 1. per l'economia comunale052/371-838karla.bozac@pula.hr
Vesna Zečević BratulićConsulente 2. per i redditi comunali052/371-827vesna.zecevicbratulic@pula.hr
Milenko ModrušanConsulente 2. per i redditi comunali052/371-859milenko.modrusan@pula.hr
Suzana ParetichConsulente 1. per le attività comunali052/371-873suzana.paretich@pula.hr
Kristina BenčićConsulente 2. per le attività comunali052/371-765kristina.bencic@pula.hr
Tamara Gašparini TomljanovićCollaboratrice professionale per i redditi comunali052/371-863tamara.gasparini@pula.hr
Nataša LinčAddetta I ai redditi comunali052/371-823natasa.linc@pula.hr
Sanjica JugovacAddetta III ai redditi comunali052/371-803sanjica.jugovac@pula.hr
Petra OrlićAddetta III ai redditi comunali052/371-832petra.orlic@pula.hr
Paola BelasReferent III za komunalne prihode052 / 371-882paola.belas@pula.hr

Sezione per la gestione del patrimonio

Nome e cognomeFunzioneTelefonoE-mail
Robert StembergerVoditelj Odsjeka za upravljanje imovinom052/371-868robert.stemberger@pula.hr
Nenad ŽufićSavjetnik 1 za imovinsko pravne poslove052/371-862nenad.zufic@pula.hr
Đurđica JelovacConsulente 1. per la gestione degli alloggi052/371-856durdica.jelovac@pula.hr
Milan KoricaConsulente 1. per gli affari giuridico -patrimoniali052/371-864milan.korica@pula.hr
Orijeta BabićConsulente 1. per gli affari giuridico-patrimoniali052/371-842orijeta.babic@pula.hr
Ilenya Žudić-MariniStručna suradnica za upis i evidenciju nekretnina052/371-857ilenya.zudicmarini@pula.hr
Marina Gržinić BurićAddetta I agli affari giuridico-patrimoniali052/371-824marina.grzinic-buric@pula.hr
Maja AnčićReferent I za evidenciju i obradu podataka052/371-895maja.ancic@pula.hr
Tanja FranjulAddetta I al patrimonio052/371-834tanja.franjul@pula.hr
Julijana BenazićAddetta I al patrimonio052/371-831julijana.benazic@pula.hr
Aleksandra PerkovićReferent I za imovinu052 / 371-881aleksandra.perkovic@pula.hr

Sezione alla guardia

Nome e cognomeFunzioneTelefonoE-mail
PRIJAVA KOMUNALNOM REDARSTVUNone099/ 368 28 21redarstvo@pula.hr
PRIJAVA PROMETNOM REDARSTVUNone099/ 368 28 22redarstvo@pula.hr
Miranda ZankiAddetta III alla guardia052/371-904miranda.zanki@pula.hr
Alenka Benčić-BožacAddetta III alla guardia052/371-813alenka.bencic-bozac@pula.hr
Dražen KostešićGuardia stradale-
Nenad RakoGuardia stradale-
Goran GoldinGuardia stradale-
Dalibor JovićGuardia stradale-
Josip TomišićGuardia stradale-
Boris FornažarCollaboratore professionale guardia comunale-
Kristian DružetaViši stručni suradnik za komunalno redarstvo - komunalni redar052/371-811kristian.druzeta@pula.hr
Marijan ČupićGuardia comunale-
Michel PercanKomunalni redar-
Luca ŠverkoKomunalni redar-
Josip MavrićKomunalni redar-
Samir KormanKomunalni redar-
Jasmin NanićKomunalni redar-