Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio

Telefono: 052/371-800 Fax: 052/216-395, 052/371 892 E-mail: imovina.komunalno@pula.hr

Nome e cognomeFunzioneTelefonoE-mail
Robert StembergerAssessore052/371-868robert.stemberger@pula.hr
Dijana AžićAssistente Assessore052/371-890dijana.azic@pula.hr
Martina Šajina MihovilovićAssistente Assessore052/371-825martina.sajina@pula.hr
Ticijana TurkovićReferent I - za evidenciju i obradu podataka052/371-800ticijana.turkovic@pula.hr

Sezione per l'edilizia, la manutenzione e il traffico

Sottosezione per l'edilizia

DenominazioneFunzioneTelefonoE-mail
Igor BukaricaResponsabile della Sottosezione per l'edilizia052/371-865igor.bukarica@pula.hr
Snježana RadolovićConsulente 1. per l'edilizia052/371-861snjezana.radolovic@pula.hr
Senka ZarubicaConsulente superiore per l'edilizia052/371-858senka.zarubica@pula.hr
Alen HećimovićCollaboratore professionale superiore 1. per l'edilizia052/371-843alen.hecimovic@pula.hr
Tamara Menalo RadovićCollaboratrice professionale per l'edilizia052/371-872tamara.menaloradovic@pula.hr

Sottosezione per la manutenzione e il traffico

DenominazioneFunzioneTelefonoE-mail
Tamara PlecResponsabile della Sottosezione per la manutenzione e il traffico052/371-889tamara.plec@pula.hr
Vanesa LončarConsulente 1. per la manutenzione dell'infrastruttura comunale052/371-876vanesa.loncar@pula.hr
Sebastian ValićCollaboratore professionale superiore 1. per il traffico052/371-855sebastian.valic@pula.hr
Ermano SkomeršićConsigliere 1. per il traffico052/371-808ermano.skomersic@pula.hr

Sottosezione per le attività comunali

DenominazioneFunzioneTelefonoE-mail
Nataša ĆendićResponsabile della Sottosezione per le attività comunali052/371-809natasa.cendic@pula.hr
Biljana RašulaConsulente 1. per le attività comunali052/371-829biljana.rasula@pula.hr
Karla BožacConsulente 1. per l'economia comunale052/371-838karla.bozac@pula.hr
Vesna Zečević BratulićConsulente 2. per i redditi comunali052/371-827vesna.zecevicbratulic@pula.hr
Milenko ModrušanConsulente 2. per i redditi comunali052/371-859milenko.modrusan@pula.hr
Suzana ParetichConsulente 2. per le attività comunali052/371-873suzana.paretich@pula.hr
Kristina BenčićConsulente 2. per le attività comunali052/371-765kristina.bencic@pula.hr
Tamara Gašparini TomljanovićCollaboratrice professionale per i redditi comunali052/371-863tamara.gasparini@pula.hr
Sanja Kljajić DakićSavjetnica 1. za komunalne djelatnosti052/371-894sanja.kljajicdakic@pula.hr
Nataša LinčAddetta III ai redditi comunali052/371-823natasa.linc@pula.hr
Sanjica JugovacAddetta III ai redditi comunali052/371-803sanjica.jugovac@pula.hr
Petra OrlićAddetta III ai redditi comunali052/371-832petra.orlic@pula.hr

Sezione per la gestione del patrimonio

Nome e cognomeFunzioneTelefonoE-mail
Nenad ŽufićVoditelj Odsjeka za upravljanje imovinom052/371-862nenad.zufic@pula.hr
Đurđica JelovacConsulente 1. per la gestione degli alloggi052/371-856durdica.jelovac@pula.hr
Milan KoricaConsulente 1. per gli affari giuridico -patrimoniali052/371-864milan.korica@pula.hr
Ivana Vujinović LegovićConsulente 1. per gli affari giuridico-patrimoniali052/371-833ivana.vujinoviclegovic@pula.hr
Patricija Kožljan CigićCollaboratrice professionale superiore 1. per gli affari giuridico-patrimoniali052/371-845patricija.kozljancigic@pula.hr
Orijeta BabićConsulente 1. per gli affari giuridico-patrimoniali052/371-842orijeta.babic@pula.hr
Ilenya Žudić-MariniAddetta superiore per l'iscrizione e il registro dei beni immobili052/371-857ilenya.zudicmarini@pula.hr
Marina Gržinić BurićAddetta I agli affari giuridico-patrimoniali052/371-824marina.grzinic-buric@pula.hr
Tanja FranjulAddetta I al patrimonio052/371-834tanja.franjul@pula.hr
Julijana BenazićAddetta I al patrimonio052/371-831julijana.benazic@pula.hr

Sottosezione alla guardia

DenominazioneFunzioneTelefonoE-mail
PRIJAVA KOMUNALNOM REDARSTVUNone099/ 368 28 21redarstvo@pula.hr
PRIJAVA PROMETNOM REDARSTVUNone099/ 368 28 22redarstvo@pula.hr
Iva Vujičić OrovićCaposezione per la sottosezione alla guardia-
Miranda ZankiAddetta III alla guardia052/371-904miranda.zanki@pula.hr
Alenka Benčić-BožacAddetta III alla guardia052/371-813alenka.bencic-bozac@pula.hr
Dražen KostešićGuardia stradale-
Nenad RakoGuardia stradale-
Goran GoldinGuardia stradale-
Dalibor JovićGuardia stradale-
Josip TomišićGuardia stradale-
Boris FornažarCollaboratore professionale guardia comunale-
Marko ĐapićGuardia comunale-
Marijan ČupićGuardia comunale-
Denis PremateGuardia comunale-
Ivica KlunićKomunalni redar-
Michel PercanKomunalni redar-
Luca ŠverkoKomunalni redar-