Projekti

Kratki opisi i dodatne informacije o projektima Grada Pule koji su u tijeku, kao i već realiziranim projektima.

Više

Gradski proračun

eProračun

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

VIŠE

Građani kreiraju proračun

Grad Pula, kao jedan od najtransparentnijih i najotvorenijih gradskih uprava u Hrvatskoj, pokrenuo je suvremeni komunikacijski kanal za sve svoje građane.

VIŠE

Transparentna uprava

Tijela javne vlasti dužne su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima. Otvorene podatke možete pronaći u nastavku.

Cilj ove gradske uprave jest iskoristiti nove tehnologije za što učinkovitije pružanje usluga građanima te potaknuti građane da novim tehnologijama utječu na ključne odluke koje se tiču razvoja našega grada.

eKonzultacije u tijeku

Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama utvrđeno je da su tijela javne vlasti obvezna objavljivati informacije kojima raspolažu na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.

Grad Pula želi potaknuti korištenje otvorenih podataka, a podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.

Pregled

Natječaji i nadmetanja

Registar

Pregledajte Registar ugovora o javnoj nabavi i okvrinih sporazuma, Registar bagatelne nabave, Pregled sklopljenih ugovora u 2015. godini, te Donacije i sponzorstva.

VIŠE

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO/IEC 27001)

ISO 27001 (službeno poznat kao ISO / IEC 27001:2013) je specifikacija za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS), te predstavlja okvir politike i postupaka koji uključuje sve pravne, fizičke i tehničke kontrole koji su uključeni u procese upravljanja informacijskim rizicima.

VIŠE

ITU mehanizam

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti.

VIŠE