Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik:Ervino Quarantotto
mob: 00385 99 216 6369

Zamjenik predsjednika: Alessandro Lakoseljac

Članovi Vijeća:

 1. Martina Bosich
 2. Patrizia Bosich
 3. Diana Dušić
 4. Lara Lacovich
 5. Fiorella Silvana Lasić
 6. Loredana Lazarić
 7. Vito Paoletić
 8. Ardemio Zimolo
 9. Argeo Zimolo
 10. Sandra Brakus Brženda
 11. Kristina Fedel Timovski
 12. Majda Marković
 13. Sonia Modrušan


Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2019. godine.

VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA
Adresa: Pula, Carrarina 1

e-mail: 
ervino.quarantotto@gmail.com 

Dokumenti: