Registracija vozila

Za postupke prve registracije, produženja registracije, odjave vozila, promjene vlasnika vozila, te ostalih dokumenata u gradu Puli nadležna je Policijska Uprava Istarska.

Kontakti:

Sjedište: Pula
Adresa: Trg Republike 1
Telefon: 052/532 111
Web: www.istarska.policija.hr

Nadležnost nad gradovima: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan.

Nadležnost nad općinama: Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Žminj.

Prva registracija

Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta, odnosno sjedištu vlasnika vozila. 

Postupak:

 1. Vlasnik uvezenog vozila (novog ili rabljenog) obraća se stanici za tehnički pregled vozila uz prilaganje:
  • dokaza o vlasništvu vozila
  • jedinstvene carinske deklaracije
 2. Stanica za tehnički pregled vozila popunjava prometnu dozvolu, knjižicu vozila (neovjerene) i registracijski list
   
 3. Vlasnik vozila se zatim obraća nadležnoj policijskoj upravi/postaji za registraciju vozila uz prilaganje:
  • dokaza o vlasništvu vozila
  • jedinstvene carinske deklaracije
  • dokaza o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš)
  • registracijskog lista
  • prometne dozvole i knjižice vozila
 4. Policijska uprava/postaja ovjerava prometnu dozvolu i knjižicu vozila nakon čega stanica za tehnički pregled vozila izdaje registarske pločice

Troškovi:

 • obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • 35,00 kuna u državnim biljezima 
 • 35,00 kuna za obrazac knjižice vozila 
 • 35,00 kuna za obrazac prometne dozvole 
 • registarske pločice (75,00 kuna za osobna vozila, 42,00 kune za moped, 53,00 kune za motocikle i priključna vozila) 

Prvu registraciju vozila može obaviti i opunomoćenik vlasnika vozila.

Produženje registracije

Obavlja se u stanici za tehnički pregled, pri čemu je potrebno predočiti:

 • knjižicu vozila, odnosno potvrdu banke o deponiranju knjižice vozila u banci, ako je vozilo kupljeno na kredit
 • prometnu dozvole
 • osobnu iskaznicu vlasnika vozila 

Troškovi:

 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila) 
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • naknada za naljepnicu - znak tehničke ispravnosti vozila
 • upravna pristojba

NAPOMENA: Produženje registracije vozila može, osim vlasnika vozila, obaviti i druga osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila i svoje osobne iskaznice. 

Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje registracije može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice. 

Odjava vozila

Odjava vozila obavlja se u policijskoj upravi/postaji u kojoj je vozilo registrirano, pri čemu je potrebno donijeti:

 • knjižicu vozila
 • prometnu dozvolu
 • registarske pločice
 • upravnu pristojbu u biljezima, u iznosu od 20,00 kuna
 • osobnu iskaznicu vlasnika vozila ili opunomoćenika 

Vozilo može odjaviti vlasnik vozila ili njegov opunomoćenik. 

U slučaju odjave vozila zbog promjene vlasnika, prilaže se i dokaz o izvršenoj promjeni.

Promjena vlasnika

Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta (fizička osoba), odnosno sjedištu (pravna osoba) novog vlasnika. 

Prilaže se:

 • dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju"¦) 
 • knjižica vozila i prometna dozvola s upisom odjave, 
 • obrazac za promjenu vlasnika, 
 • polica obveznog osiguranja (na uvid), 
 • registracijski list (ako je isteklo važenje prometne dozvole) 

Troškovi:

 • 35,00 kuna za obrazac prometne dozvole
 • 35,00 kuna za obrazac knjižice vozila
 • 35,00 kuna u državnim biljezima