Cestarine u Istri

Istarski ipsilon (smjerovi Rijeka- Pula - Trst - Pula - Rijeka ) ima tzv. otvoreni sustav naplate cestarine na 2 naplatna mjesta: tunelu Učka na putu prema Rijeci, te mostu Mirna na putu prema Sloveniji i Italiji. U cijenu cestarine uračunata je cjelina ponuđene cestovne mreže (141 km). Izgradnjom četverotračne autoceste (punog profila) uvest će se i novi tarifni sustav - zatvoreni sustav naplate. Korisnik će u tom slučaju platiti samo za onoliku dužinu autoceste koliko je proputovao.

Kapacitet naplatnog mjesta tunela Učka iznosi 600 vozila/h po smjeru, dok na Mirni iznosi 1000 vozila/h po smjeru. 

Naplata se vrši neprekidno, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Broj naplatnih staza prilagođava se intenzitetu prometa.

Cjenik

Važeći cjenici  - Tunel "Učka" i most "Mirna".
Cjenici.jpg