Policijska postaja Pula

Područje policijske postaje Pula obuhvaća područje gradova Pule i Vodnjana, te općina Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Fažana, na ukupnoj površini od 558 km2, nastanjenoj s 100 tisuća stanovnika.

Policijska postaja Pula smještena je u zgradi Policijske uprave istarske u Puli, Trg Republike 1 i nadležna je za postupanje u oblasti spriječavanja i otkrivanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, održavanje javnog reda i mira. Nadalje, policijska postaja Pula nadležna je za nadzor zakonitosti kretanja i boravka stranaca na njenom području te otkrivanja ilegalnih migracija. Za obavljanje navedenih poslova, Policijska postaja Pula angažira svoje policijske službenike u odori i građanskoj odjeći, a također ostvaruje suradnju s drugim policijskim postajama, državnim i javnim službama i građanima.
 
Područje Policijske postaje Pula podijeljeno je na 5 područnih sektora, 5 ophodnih područja i 14 kontaktnih područja.

Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Kontakt:

Adresa: Trg Republike 1, Pula
Poštanski broj: 52100
Telefon: 052/532 629
Telefaks: 052/532 303

Načelnik PP: Vjekoslav Vukšić 
Nadležnost nad gradovima: Pula, Vodnjan
Nadležnost nad općinama: Medulin, Ližnjan, Marčana, Fažana, Barban i Svetvinčenat 

Policija u zajednici

policija_01.jpgPolicijska postaja Pula

Policija u zajednici je nova filozofija policijskog djelovanja: policijski službenici, građani i ostale institucije zajedno rješavaju probleme na razini lokalne zajednice.

To zahtjeva od policije razvoj novih kvalitetnih odnosa s građanima koji sada dobivaju priliku uključiti se u različite aktivnosti radi unapređenja kvalitete života na području gdje žive.

Strategijom Policija u zajednici predviđeni su sljedeći projekti:

  1. Reforma operativno-preventivnog rada policije u odori
  2. Unapređenje i razvoj kriminalističke prevencije
  3. Organizacija komunalne prevencije
  4. Reforma odnosa s javnošću
  5. Reforma sustava policijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja
  6. Unutarnja demokratizacija policije

Kontaktna područja

Svako kontaktno područje ima nadležnog policajca, kontakt informacije možete pronaći ovdje.

1. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje centra grada Pule određeno granicom: Trg Republike - Dalmatinova ulica - Dobrilina - Laginjina - Ulica Giardini - Istarska ulica - Ulica Dubrovačke bratovštine - Poljana Sv.Martina - Rakovčeva ulica - Mletačka - do Trga Republike

2. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje centra grada Pule određeno granicom: od raskrižja Laginjine i Dobriline ulice do raskrižja s Arsenalskom - Flaciusova ulica - Ul. Riva do raskrižja s Ulicom Sv. Ivana - Ulicom Sv. Ivana do raskrižja s Ulicom Dubrovačke bratovštine i Istarske ulice - dijelom Istarske ulice, Giardinima, Laginjinom ulicom do raskrižja sa Dobrilinom.

3. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje grada Pule od raskrižja ulice Sv. Ivana i ulice Riva, ul. Riva, ulicom Sv. Petra do objekta Silos, Tršćanskom ulicom do Trga na mostu, od Trga na mostu Trinajstićevom do Kukuljičeve, Kukuljičevom do Zlatićevog Trga, od Zlatićevog Trga dijelom Rakovčeve ulice do raskrižja s Pazinskom, dijelom Pazinske ulice do raskrižja s Škaljerovom, Škaljerovom do raskrižja s ulicom Dubrovačke bratovštine te Dubrovačke bratovštine do ulice Sv. Ivana.

4. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje Šijane određeno granicom: Trg na mostu - Ulicom 43. istarske divizije do raskrižja s Cestom Prekomorskih brigada - Valturska - Zlatićev trg - dio Stankovićeve ulice - Kukuljevićeva - Trinajstićeva do Trga na mostu.

5. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje grada Pule od Dobriline ulice do raskrižja s Radićevom ulicom, Radićevom do Rizzijeve ulice, dijelom Rizzijeve do Spinčićeve ulice, Spinčićevom do raskrižja s ulicom Kalpurnija Pisona, Kalpurnija Pisona do raskrižja ulica Gundulićeve, Tomassinijeve, Arsenalske, Arsenalskom ulicom do raskrižja Flacijusove i Dobriline ulice

6. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje Verude od raskrižja Negrijeve, Rizzijeve i Arsenalske ulice - Tomasinijeva ulica - dijelom Budicinove ulice do raskrižja ulica Budicinove, Krležine i Radićeve - Krležinom ulicom - dijelom Ulice Veruda - Ulicom Valsaline - Tomaseova ulica - Ulica Sisplac i Gortanova ulica - Ul. Lj. Posavskog - Kochova ulica - Negrijeva ulica do raskrižja s Arsenalskom i Rizzijevom ulicom. 

7. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje Stoje od raskrižja ulica Kochove i Lj. Posavskog, dijelom ulice Lj. Posavskog do raskrižja s Jeretovom, dijelom Jeretove do raskrižja s ulicom Sv. Polikarpa, ulicom Sv. Polikarpa, Revelanteovom, ulicom Fižela do ulice Valovine, ulicom Valovine do ulice Stoja, ulicom Stoja do ulice Valdefora, ulicom Valdefora do Ulice Valkane, dijelom ulice Valkane do raskrižja s ulicom Veruda, ulicom Veruda do raskrižja s ulicom Ljudevita Posavskog.

8. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje grada Pule od raskrižja ulica Koppova i Rizzijeva, dijelom Rizzijeve do raskrižja s Palisinom ulicom, Palisinom do raskrižja s cestom Prekomorskih brigada, dijelom ceste Prekomorskih brigada do raskrižja s ulicom Verudela i Veruda, ulicom Veruda do raskrižja s Krležinom ulicom, Krležinom do raskrižja s Rizzijevom.

9. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje grada Pule od Trga Republike, Mletačkom ul. do Rakovčeve ulice, Rakovčevom do   raskrižja sa Štiglićevom ul., Štiglićevom do raskrižja s Bastijanovom, dijelom Bastijanove do ulice Kaštanjer, dijelom ulice Kaštanjer do Kvarnerske ulice, Kvarnerskom do Barbalićeve, Barbalićevom do raskrižja sa Santoriovom, krug Opće bolnice, Kirčevom do Mutilske i dijelom Mutilske do Trga Republike.

10. KONTAKTNO PODRUČJE

Obuhvaća područje grada Pule od Trga Republike, dijelom Mutilske ulice do raskrižja s Nazorovom, Nazorovom, Marsovim poljem do raskrižja s Lošinjskom ulicom, Lošinjskom do ulice Jakova Puljanina, ulicom Jakova Puljanina do Marijanijeve ulice, Marijanijevom ulicom do raskrižja s Radićevom, Radićevom do Dobriline, Dobrilinom do Dalmatinove, Dalmatinovom do Trga Republike.

11. KONTAKTNO PODRUČJE

Kontaktno područje obuhvaća područje mjesta Medulin.

12. KONTAKTNO PODRUČJE

Kontaktno područje obuhvaća područje mjesta Premantura i Banjole.

13. KONTAKTNO PODRUČJE

Kontaktno područje obuhvaća područje grada Vodnjana

14. KONTAKTNO PODRUČJE

Kontaktno područje obuhvaća područje mjesta Fažana i otoka Veliki Brijun.