Ustrojstvo i aktivnosti odsjeka

Grad Pula je, unutar tadašnjeg Ureda Grada, od 1. siječnja 2012. godine u sklopu Odsjeka za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike odlučio razvijati ljudske resurse s ciljem što efikasnijeg  uključivanja u procese europskih integracija. Nakon ulaska u Europsku uniju (01.07.2013.) Hrvatska je postala dvadeset i osma članica Europske unije i uz Grčku, koja je u Uniju ušla 1981. godine, jedina je država koja je sama ušla u EU. Put je trajao više od dvanaest godina. Formalno je započet 2001. godine potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nastavilo se podnošenjem zahtjeva za članstvo 2003. godine. Status kandidata dobio se 2004., a iduće 2005. započeli su pregovori koje su okončani u lipnju 2011. i iste godine u prosincu potpisan je Ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska je postala korisnica sredstava iz europskih fondova. Za prvih šest mjeseci članstva Hrvatskoj je bilo na raspolaganju ukupno 800 milijuna eura, od čega je 449.40 milijuna eura  namijenjeno za provedbu kohezijske politike. Ukupne alokacije (predviđena sredstva) za Hrvatsku iz europskih fondova za razdoblje financijske perspektive 2014.-2020. iznose nešto više od deset milijardi i dvjesto milijuna eura. To znači da je Hrvatskoj na raspolaganju bilo preko milijardu eura godišnje, dok je u razdoblju prije članstva, kroz pretpristupne fondove EU-a, Hrvatskoj na raspolaganju bilo oko 100 milijuna eura godišnje.

Nakon takvih radikalnih promjena odnosno otvaranjem niz novih mogućnosti za Republiku Hrvatsku pa tako i za sva druga javna administrativna tijela, Grad Pula aktivno se uključio u nove procese jačajući svoje kapacitete i ljudske resurse u cilju dobivanja što izdašnijih sredstava iz europskih fondova, kako bi se razvijala lokalna zajednica i jačalo urbano područje.

Početkom 2022. godine iz tadašnjega Odsjeka za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike nastaju dva odsjeka: Odsjek za europske politike i Odsjek za informiranje, međunarodnu suradnju i protokol.


Aktivnosti odsjeka:

  • Stručno savjetovanje s aspekta EU politika
  • Izrada strateških dokumenata i projektnih prioriteta
  • Priprema i provedba projekata  na EU natječaje
  • Koordinacija gradskih upravnih odjela u izradi EU projekata
  • Savjetovanje i koordinacija ESIF
  • Informiranje građana i promidžba europski politika
  • Razvoj ljudskih resursa unutar uprave u području EU

Aktivnosti oba odsjeka pridonose uspješnoj realizaciji i vidljivosti projekata našeg grada, a time i stvaranju mogućnosti veće mobilnosti ljudi, održavanju dobrosusjedskih odnosa u regiji i otvaranju perspektiva za nove generacije kroz kulturnu razmjenu i razmjenu iskustava. Posebni akcent stavlja se na regionalni i urbani razvoj u cilju podizanja standarda života naših građana.
 
eu1_01.jpgUstrojstvo i aktivnosti odsjeka