Službenici - kontakti

Iva Ivančić - Voditelj pododsjeka za europske politike i međunarodnu suradnju
e-mail:iva.ivancic@pula.hr
tel. broj:052/371-732

Kristina Fedel Timovski - Savjetnik 1. za međunarodne projekte
e-mail:kristina.fedel@pula.hr
tel. broj: 052/371-734

Vesna Planinc Boljun - Savjetnik 1. za međunarodnu suradnju i projekte 
e-mail: vesna.planinc-boljun@pula.hr 
tel. broj: 052/555-935, 052/371-735

Cristina Sodomaco Damijanić - Viši stručni suradnik 2. prevoditelj
e-mail:cristina.sodomacodamijanic@pula.hr
tel. broj: 052/371-722