Realizirani projekti

Projekt CLIME

Naziv projekta: CLIME - transgenerational climate voyage through time and space via AR technology Naziv programa: EIT Climate KIC Poziv: ...

R.O.J.C.

Naziv projekta: Projekt "R.O.J.C.: Razvijamo – Omogućavamo –Jačamo – Cijenimo“ Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog ...

Projekt „Obnova i prilagodba objekata za ...

Naziv projekta: Projekt „Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula“ Naziv ...

Projekt „Đir po Puli“

Naziv projekta: „Đir po Puli“ Naziv programa: Europski socijalni fond – ESF Nositelj projekta: Grad Pula Partneri projekta: Zavod za ...

„Dječji kreativni centar“ Pula, energetska obnova ...

Naziv projekta: „Dječji kreativni centar“ Pula, energetska obnova zgrade Naziv programa: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Prijavitelj: ...

„RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“

Naziv projekta: „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ Program: Kohezijski fond Vrijednost projekta: 1.197.845,49 kuna Prihvatljivi troškovi: 1.173.470,49 kuna Grad Pula – primljena ...

EASY TOWNS

Naziv projekta: EASY TOWNS - European Accessible Sustainable Young TOWNS Naziv programa: Europski socijalni fond - Europa za građane; Umrežavanje ...

WiFi4EU - Grad Pula

Naziv projekta: WiFi4EU - Grad Pula Odgovorno tijelo: Europska komisija Prijavitelj / nositelj: Grad Pula-Pola Korisnici: Građani i posjetitelji Grada ...

LIFE SEC ADAPT

Program: LIFE Vrijednost projekta: 117.281.93 eura Ukupan iznos Grad Pula: 66.885,93 eura Grad Pula – primljena sredstva: 50.396,00 eura Grad ...

D'BASKET

Program: ERASMUS+ Vrijednost projekta: 249.420,00 eura Ukupan iznos Grad Pula: 11.908,00 eura Grad Pula – primljena sredstva: 11.908,00 eura Grad ...