Projekti u tijeku

Projekt „KLIK Pula - Centar za ...

Naziv projekta: „KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“ ...

Projekt „Pulski fortifikacijski sustav kao novi ...

Naziv projekta: „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ Program: ITU mehanizam u sklopu specifičnog cilja "6c1 - Povećanje ...

Grad Pula - tehnička pomoć ITU ...

Naziv projekta: Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT, KK.10.1.1.02.0003 Program: ITU mehanizam - mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja Vrijednost projekta: ...

„Dječji kreativni centar“ Pula, energetska obnova ...

Naziv projekta: „Dječji kreativni centar“ Pula, energetska obnova zgrade Naziv programa: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Prijavitelj: ...

WiFi4EU - Grad Pula

Naziv projekta: WiFi4EU - Grad Pula Odgovorno tijelo: Europska komisija Prijavitelj / nositelj: Grad Pula-Pola Korisnici: Građani i posjetitelji Grada ...

Zajedno do znanja 2

Program: ESF Vrijednost projekta: 1.702.617,99 eura Ukupan iznos Grad Pula: 1.073.825,50 eura Grad Pula – primljena sredstva : 628.792,48 eura ...

SOS

Naziv projekta: Projekt SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) Naziv programa: Europski socijalni fond Nositelj projekta: Grad Pula - Pola ...

EDIC Pula-Pola

O projektu:   Mreža informacijskih centara Europe Direct jedno je od glavnih sredstava koja Europska unija koristi za informiranje europskih ...