Objavljen Poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba u djelatnostima socijalne skrbi, zdravstva i javnog zdravstva Grada Pule – Pola u 2022. godini

PODIJELI
25 / 08 / 2021

Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade Grada Pule – Pola  je danas, 25.08.2021. godine, objavio Poziv za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima socijalne skrbi, zdravstva i javnog zdravstva Grada Pule – Pola u 2022. godini za ustanove i druge pravne ili fizičke osobe izuzete od primjene Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule – Pola.

Rok za podnošenje prijava je do 25.9.2021. godine.

Pravo prijavljivanja na ovaj Poziv imaju ustanove u djelatnostima socijalne skrbi, zdravstva i javnog zdravstva (osim privatnih) te ostale pravne i fizičke osobe s djelovanjem na području Grada Pule – Pola koje programom obuhvaćaju osobe s prebivalištem u gradu Puli – Pola, izuzete od primjene Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule – Pola.

Pravo prijavljivanja programa na ovaj Poziv nemaju udruge i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) za koje će Poziv biti objavljen nakon donošenja Proračuna Grada Pule – Pola za 2022. godinu sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Poziv iz naslova objavljen je u rubrici Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade/Obavijesti, odnosno na linku:

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti-i-mlade/obavijesti/