Projekt „Mehanika – polivalentni centar“

PODIJELI
08 / 02 / 2021

Naziv projekta: MEHANIKA-POLIVALENTNI CENTAR, KK.6.2.2.16.0001

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: ITU mehanizam, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Izravna dodjela – strateški projekt

Nositelj projekta:Grad Pula-Pola

Kratki opis projekta:

Mehanika-polivalentni centar projekt je koji se planira realizirati do kraja 2023. Cilj je revitalizirati i prenamijeniti 2200 metara četvornih (površina katastarske čestice) zapuštenog prostora industrijske radionice bravarije tvrtke "Mehanika" i staviti u funkciju novi kulturno-društveno-edukativni polivalentni centar u Urbanom području Pula. Postojeća infrastruktura u vlasništvu Grada Pule rekonstruirat će se, opremiti i prenamijeniti u polivalentni centar koji će uključivati više funkcionalnih jedinica: malu i veliku dvoranu, coworking prostor, učionicu, urede, režiju, info punkt i ostali dodatni sadržaji. Uvest će se nova tehnologija i oprema u polivalentne učionice, kao i sve prateće prostore namijenjene aktivnostima i pripremi programa za buduće korisnike. Zahvaljujući uređenju prostora omogućit će se edukacija i primjena multimedijalnih sadržaja, te sustavno odvijanje aktivnosti namijenjenih različitim ciljnim skupinama. Uspostavit će se intersektorska suradnja i mreža partnerstava s udrugama, ustanovama, institucijama i poduzetnicima koji djeluju na području kulture i obrazovanja. Promoviranjem cjeloživotnog obrazovanja i kreativnih industrija, te povezivanjem kulturnih i obrazovnih ustanova s poduzetnicima pridonijet će se stvaranju dugoročno održivih pretpostavki poticanja novog zapošljavanja.

Projekt će u fazi izgradnje povećati zaposlenost i ubrzati gospodarski oporavak, a u operativnoj će pridonijeti kvaliteti života. Obnovom, rekonstrukcijom i uređenjem objekta stvorit će se uvjeti za snažan iskorak prema modernizaciji i atraktivnosti kulturnih i društvenih sadržaja koji se nude na području grada Pule.

Ukupna vrijednost projekta:77.351.662,31 HRK

Ukupni prihvatljivi izdaci iznose: 53.488.779,63 HRK

Iznos bespovratnih sredstva sufinanciranih iz EU - Europskog fonda za regionalni razvoj:  34.926.408,00 HRK

Sufinanciranje Grada Pula: 18.562.371,63 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2023. godine