Projekt: Centar podrške 521

PODIJELI
25 / 05 / 2021

Naziv projekta: Centar podrške 521

Naziv programa: ITU Mehanizam; Europski socijalni fond – ESF; Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“; Specifični cilj 9.i.1. - Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina u Urbanom području Pula

Nositelj projekta: Grad Pula-Pola

Partneri na projektu: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre-Pula

Sažetak:

Prijavitelj je Grad Pula-Pola, dok projektno partnerstvo čine: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre-Pula. Projekt je prijavljen u sklopu ITU mehanizma, na natječaj UP.02.1.1.12 Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb.

Projektom se razvija inovativna socijalna usluga na Urbanom području Pula (UPP) kao odgovor na prepoznati nedostatak socijalnih usluga u zajednici koje bi potakle aktivno uključivanje ranjivih skupina. Projektnim aktivnostima uspostavlja se Centar Podrške 521 (CP521) koji će pružati socijalne usluge savjetovanja i pomaganja, organiziranja slobodnih aktivnosti i psihosocijalne podrške, razvija se programska platforma kojom se rješava problem nepristupačnost informacijskih kanala i neprilagođenosti komunikacijskih i medijskih sadržaja OSI (osobe sa invaliditetom) i starijim osobama, educiraju se djelatnici koji rade s ranjivim skupinama, te se informira javnost o problemima ranjivih skupina i važnosti aktivnog uključivanja istih u zajednicu.

Projektni prijedlog prijavljen je od strane Grada Pule uz podršku ostalih gradova i općina s urbanog područja Pula.

Ukupna vrijednost projekta: 2.684.263,48 kn

Ostvarena vrijednost projekta odlukom Ministarstva:2.563.680,34 kn

Stopa sufinanciranja EU: 100%

Razdoblje provedbe: 25.05.2021. – 25.05.2023.

Za više informacija o fondovima: