Pretposljednje edukacijske tribine o postupanju s otpadom u MO Nova Veruda, Vidikovac i Sv. Polikarp - Sisplac

PODIJELI
22 / 07 / 2020

Podsjećamo svu zainteresiranu javnost da se, uz pridržavanje svih mjera epidemiološke zaštite, u periodu od 1. do 28. srpnja 2020. godine, u sklopu projekta "Razmisli, odvoji, štedi“, provode javne edukacijske tribine o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom na području svih 16 mjesnih odbora.

Na javnim tribinama se dijele i promotivno – edukativni materijali (blokovi za pisanje, označivači stranica i brošure o kompostiranju).

U četvrtak, 23. srpnja 2020. godine, pretposljednje javne tribine se održavaju prema rasporedu kako slijedi:

  • 17:00 sati - Mjesni odbor Nova Veruda - u prostoru Mjesnog odbora Nova Veruda na adresi Ulica Vidikovac 7
  • 18:15 sati - Mjesni odbor Vidikovac – u prostoru Mjesnog odbora Vidikovac na adresi Voltićeva 1
  • 19:30 sati – Mjesni odbor Sv. Polikarp – Sisplac u  prostoru Doma sportova Mate Parlov na adresi Ulica kralja Tomislava 7 - PULA SPORT - sala za sastanke br. 2, 1. kat (ulaz pored caffe bara ili s gornje etaže parkirališta)

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dođu na predavanja na kojima će dobiti sve informacije i educirati se o ispravnom načinu postupanja s otpadom kako bi se doprinijelo smanjenja nastanka istoga. Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom (sprječavanje nastanka otpada, odvajanja otpada, ponovna uporaba predmeta te kompostiranja) provodi tvrtka AKTIVIST d.o.o. u suradnji s mjesnim odborima i Gradom Pula.