Edukacijske tribine o postupanju s otpadom nastavljaju se u MO Busoler, Kaštanjer, Šijana, Štinjan i Veli Vrh

PODIJELI
10 / 07 / 2020

Podsjećamo svu zainteresiranu javnost da se, uz pridržavanje svih mjera epidemiološke zaštite, u periodu od 1. do 28. srpnja 2020. godine, u sklopu projekta "Razmisli, odvoji, štedi“, provode javne edukacijske tribine o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom na području svih 16 mjesnih odbora.

Na javnim tribinama se dijele i promotivno – edukativni materijali (blokovi za pisanje, označivači stranica i brošure o kompostiranju).

13. i 14. srpnja 2020. godine, javne tribine se održavaju prema rasporedu kako slijedi:

13. srpnja 2020. - ponedjeljak

  • 17:00 sati - Mjesni odbor Kaštanjer - u prostoru Mjesnog odbora Kaštanjer na adresi Kaštanjer 10
  • 18:15 sati  - Mjesni odbor Busoler - u prostoru Mjesnog odbora Busoler na adresi Šišanska 25A

14. srpnja 2020. – utorak

  • 17:00 sati - Mjesni odbor Veli Vrh - u prostoru Mjesnog odbora Veli Vrh na adresi Brunjakova 5
  • 18:15 sati - Mjesni odbor Štinjan – u prostoru Mjesnog odbora Štinjan na adresi Ulica Selo 2
  • 19:30 sati – Mjesni odbor Šijana – u  prostoru Planinarskog društva „Glas Istre“ na adresi Ul. 43. Istarske divizije 9

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dođu na predavanja na kojima će dobiti sve informacije i educirati se o ispravnom načinu postupanja s otpadom kako bi se doprinijelo smanjenja nastanka istoga. Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom (sprječavanje nastanka otpada, odvajanja otpada, ponovna uporaba predmeta te kompostiranja) provodi tvrtka AKTIVIST d.o.o. u suradnji s mjesnim odborima i Gradom Pula.