Projekt „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“

PODIJELI
11 / 03 / 2020

Naziv projekta: „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“

Program: ITU mehanizam u sklopu specifičnog cilja "6c1 - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine"

Vrijednost projekta: 23.277.260,22 kuna

Ukupna bespovratna sredstva za projekt: 9.000.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi Grad Pula-Pola: 19.221.113,02 kuna

Grad Pula-Pola bespovratna sredstva: 5.552.274,93 kuna

Stopa sufinanciranja EU: 28.88%

Sufinanciranje: Grad Pula-Pola 71.12% (13.668.838,09 kuna)

Prihvatljivi troškovi Turistička zajednica Pula: 998.855,65 kuna

Turistička zajednica Pula bespovratna sredstva: 849.027,27 kuna

Stopa sufinanciranja EU: 84,99%

Sufinanciranje: TZ Pula 15,01%

Prihvatljivi troškovi Povijesni i pomorski muzej Istre: 3.057.291,55 kuna

Povijesni i pomorski muzej Istre bespovratna sredstva: 2.598.697,80 kuna

Stopa sufinanciranja EU: 84,99%

Sufinanciranje: Povijesni i pomorski muzej Istre 15,01%

Nositelj: Grad Pula-Pola: Upravni odjel za prostorno uređenje komunalni sustav i imovinu

Partneri:Turistička zajednica grada Pule, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell´Istria

Sažetak:

Projektne aktivnosti vezane za građevinske radove se odvijati će se kroz dvije velike grupe radova, a za provedbu je zadužen Grad Pula:

 1. Radovi na Kaštelu koji obuhvaćaju:

- sanaciju krova i osposobljavanje unutarnjeg prostora istočne kortine za realizaciju izložbe,

- proširenje sanitarnog čvora i uređenje sanitarnog čvora za invalide,

-uređenje, sada skladišnog prostora (cca 40m2), u prostor za ugostiteljski objekt sa svrhom davanja u najam (napomena: opremanje prostora na teret najmoprimca),

- radovi na postavu izložbe.

Navedene aktivnosti započinju u 2019. godini, a realizacija se planira do svibnja 2020. godine, što bi se zaokružilo otvaranjem izložbe o pulskom fortifikacijskom sustavu u istočnoj kortini utvrde Kaštel.

 1. Radovi na realizaciji dizala koji povezuje tunele Zero strasse, podzemne tunele utvrde Kaštel i samo atrijsko dvorište utvrde što obuhvaća:
 • uređenje podzemnih tunela i podzemnih prostorija utvrde kroz rješavanje napajanja i rasvjete, odvodnju suvišne vode, građevinske radove sanacije podova uređenja ulaza, uspostavu hidrantske mreže, sustava odvodnje, vatrodojave, centralnog sustava upravljanja posjetiteljima, wi-fi mreže i protuprovalne zaštite.
 • izgradnja djelomično panoramskog dizala za 12 osoba s tri stanice (nivo Zero strasse, nivo podzemnih prostorija i nivo utvrde Kaštel)

Navedene aktivnosti započinju početkom 2020. godine a realizacija se planira do kraja travnja 2021. godine, što bi se zaokružilo svečanim pokretanjem dizala.

Osim navedenih radova projektne aktivnosti obuhvaćaju realizaciju izložbe i multimedijske prezentacije pulskog fortifikacijskog sustava i ratne luke Pula kroz različite vidove prezentiranja koristeći suvremene tehnologije u smislu proširene i virtualne stvarnosti i drugih digitalnih mogućnosti čija se realizacija djelomično planira istovremeno s realizacijom lifta, krajem travnja 2021. godine a djelomično tijekom 2022. godine. Za provedbu tih aktivnosti je zadužen Povijesni i pomorski muzej Istre.

Detaljna zaduženja u projektu za partnera PPMI su slijedeća:

 • dizajniranja interijera istočne kortine za potrebe izložbe i provedbu svih radova uređenja i svih ostalih pripremnih radnji za pravovremeno otvaranje izložbe,
 • realizaciju stručne priprema izložbe (kustosiranje) od odabira i pripreme pisanih materijala, artefakata, osmišljavanja i realizacije video, foto, audio i ostalih materijala za potrebe izložbe,
 • osmišljavanje i priprema tekstova i drugih materijala potrebnih za stvaranje multimedijskih sadržaja namijenjenih odraslima i djeci,
 • odabir multimedijskog koncepta i opreme
 • učestvovati na međupartnerskim koordinacijama i provoditi dogovorene zadatke vezane za poslove upravljanja projektom,
 • osmisliti i organizirati kretanje posjetitelja, u suradnji s voditeljem projekta za građevinske radove, u vrijeme izvođenja gradnje i uređenja predviđenih u projektu,
 • učestvovati u osmišljavanju i organizaciji kretanja posjetitelja nakon izgradnje dizala i postavljanja kartomata za posjetitelja na ulazima,
 • pravovremeno i zakonski provoditi sve postupke nabave opreme, radova i usluga za potrebe projekta,
 • pripremati periodična izvješća i završno izvješće projekta,
 • osigurati održivost projektnih rezultata nakon završene implementacije projekta.

Kroz cijeli implementacijski period provode se promidžbene i marketinške aktivnosti s ciljem kvalitetnog plasiranja „novog proizvoda“ – brenda u kulturne i turističke svrhe za što je zadužena TZ Pula, obavezni partner u projektu.

Ovim projektom se želi pokrenuti kotačiće prošlosti i aktivirati ogroman potencijal kulturne baštine te kroz ulaganje u održivo korištenje kulturnih dobara povećati ponudu kulturnih i edukativnih sadržaja i događanja na dobrobit prvenstveno svih stanovnika urbanog područja Pula, a i šire, te indirektnim utjecajem na održivi razvoj gospodarstva i turizma.

Kroz projektne aktivnosti razvidno je da će se na prostoru obuhvata projekta dogoditi znatna fizička promjena u prostoru i ponudi sadržaja, te će novostvoreno okruženje zasigurno dati dugo čekani vjetar u leđa za kreiranje novih sadržaja kulturne ponude, novih pratećih servisa i potpuno novog potencijala za materijalizaciju brojnih razvojnih mogućnosti u različitim sektorima od značaja za Urbano područje Pule. Predviđeni period implementacije projekta je 41 mjesec.

Početak projekta: lipanj 2019.

Kraj projekta: studeni 2022.