Međunarodna suradnja

Odsjek za Europske politike

Odsjek za informiranje, međunarodnu suradnju i potokol

Odsjeci obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za potrebe protokola i odnosa s javnošću, poslove informiranja, te poslove vezane uz pripremu i izradu projekata i programa međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom.