Međunarodna suradnja

Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje

Odsjek obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove za potrebe protokola i odnosa s javnošću, poslove informiranja, te poslove vezane uz pripremu i izradu projekata i programa međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom.