Dokumenti i izvješća

Najvažniji gradski projekti

Donacije i sponzorstva u 2015. godini

Donacije i sponzorstva u 2014. godini

Donacije i sponzorstva u 2013. godini

Financijska izvješća vijećnika

Objava financijskih izvještaja za člana predstavničkog tijela Grada Pule, koji nema svoje internetske stranice, sukladno članku 39. stavak 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" br. 48/2013-pročišćeni tekst), vrši se na web stranici Grada Pule

MAURICIO LICUL - vijećnik Gradskog vijeća
BRUNO NEFAT - vijećnik Gradskog vijeća