Zahtjevi

Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe

Odsjek za zaštitu okoliša

Odsjek za gradnju

Odsjek za izgradnju, održavanje i promet

Odsjek za upravljanje imovinom