Pročišćei tekst i grafika Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare" ("Službene novine" Grada Pule br. 1/16)