Obavijest o izradi VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule