Javna rasprava o prijedlozima IV. Izmjena i dopuna PPU Grada Pule, V. Izmjena i dopuna GUP Grada Pule i Odluke o stavljanju izvan snage DPU Molo Carbone

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Pule

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Molo Carbone