Prostorni planovi u izradi

Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja "Karšiole"

Izvješća o javnim raspravama