Urbanistički plan uređenja "Ribarska koliba"
("Službene novine" br. 13/16)

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Ribarska koliba" ("Službene novine" br. 4/21-datum objave 20.01.2021.)

Pročišćeni tekst i grafika Urbanističkog plana uređenja "Ribarska koliba" (Službene novine" br. 7/21)