Urbanistički plan uređenja "Max Stoja"

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Max Stoja

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Max Stoja

Urbanistički plan uređenja "Max Stoja" - pročišćeni tekst