Pročišćeni tekst i grafika Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare" 
(„Službene novine“ br. 19/22)

II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
("Službene novine" br. 16/22)

- Datum objave u SN 31.08.2022. godine

Urbanistički plan uređenja "Lungo mare"
("Službene novine" br. 1/16-pročišćeni tekst)

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare" ("Službene novine" br. 11/15)

Urbanistički plan uređenja "Lungo mare"
("Službene novine" br. 12/12)