Urbanistički plan uređenja "Istočna poslovna zona" ("Službene novine" br. 12/12)

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona" ("Službene novine" br. 3/21-datum objave 20.01.2021.)

Pročišćeni tekst i grafika Urbanističkog plan uređenja „Istočna poslovna zona“ ("Službene novine" br. 7/21)