Prostorni plan uređenja Grada Pule (Službene novine br. 13/19) - pročišćeni tekst i grafika