Pročišćeni tekst i grafika Prostornog plana uređenja Grada Pule (Službene novine br. 1/19)