Pročišćeni tekst i grafika Prostornog plana uređenja Grada Pule ("Službene novine" br. 8/17)