Pročišćeni tekst i grafika Generalnog urbanističkog plana Grada Pule ("Službene novine" br. 9/17)