Pročišćeni tekst i grafika Generalnog urbanističkog plana Grada Pule ("Službene novine" br. 6/21)