Pročišćeni tekst i grafika Generalnog urbanističkog plana Grada Pule (Službene novine br. 2/19)