Urbanistički plan uređenja "Marina Veruda" ("Službene novine" br. 02/12)

I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda" ("Službene novine" br. 08/19)

Urbanistički plan uređenja "Marina Veruda ("Službene novine" br. 20/19-pročišćeni tekst)