Adresar

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

NazivAdresaTelefonFaxE-mail

Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe

NazivAdresaTelefonFaxE-mail

Odsjek za gradnju

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Marina GašpertForum 2052/371-791-marina.gaspert@pula.hr
Gorana MartinovićForum 2052-371-766-gorana.martinovic@pula.hr
Barbara IdžotićForum 2052/371-771-barbara.idzotic@pula.hr
Iva BuršićForum 2052/371-763-iva.bursic@pula.hr
Ana BrodarićForum 2052/371-766-ana.brodaric@pula.hr
Nikola MarinForum 2052/371-767-nikola.marin@pula.hr
Adrian KožljanForum 2052/371-762-adrian.kozljan@pula.hr
Ana Janko GrbacForum 2052/371-772-ana.janko@pula.hr
Ivica KlunićForum 2052-371-847-ivica.klunic@pula.hr
Andrijana BaničekForum 2052/371-893-andrijana.banicek@pula.hr
Tina RadišićForum 2052/371-760-tina.radisic@pula.hr

Odsjek za zaštitu okoliša

NazivAdresaTelefonFaxE-mail

Odsjek za energetsku učinkovitost

NazivAdresaTelefonFaxE-mail