Adresar

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Ingrid BulianForum 2052/371-848-ingrid.bulian@pula.hr
Karmela MarenForum 2052/371-860-karmela.maren@pula.hr
Nataša BuićForum 2052/371-840052/371-892natasa.buic@pula.hr

Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Barbara Belić-RaunićForum 2052/371-851-barbara.raunic-belic@pula.hr
Tonka KomšoForum 2052/371-850-tonka.komso@pula.hr
Gabrijela Lovrić-CukonForum 2052/371-806-gabrijela.lovriccukon@pula.hr
Marko GrgićForum 2052/371-853-marko.grgic@pula.hr

Odsjek za gradnju

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Marina GašpertForum 2052/371-791-marina.gaspert@pula.hr
Barbara IdžotićForum 2052/371-771-barbara.idzotic@pula.hr
Iva BuršićForum 2052/371-763-iva.bursic@pula.hr
Ana BrodarićForum 2052/371-766-ana.brodaric@pula.hr
Nikola MarinForum 2052/371-767-nikola.marin@pula.hr
Adrian KožljanForum 2052/371-762-adrian.kozljan@pula.hr
Ana Janko GrbacForum 2052/371-772-ana.janko@pula.hr
Dragana Vrdoljak SalihovićForum 2052/371-866-dragana.vrdoljak-salihovic@pula.hr
Ivica KlunićForum 2052-371-847-ivica.klunic@pula.hr
Andrijana BaničekForum 2052/371-893-andrijana.banicek@pula.hr
Tina RadišićForum 2052/371-760-tina.radisic@pula.hr
Chiara ŠkuflićForum 2052/371-852-chiara.skuflic@pula.hr

Odsjek za zaštitu okoliša

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Loris MošnjaForum 2052/371-877-loris.mosnja@pula.hr
Sanja ButkovićForum 2052/ 371-844-sanja.butkovic@pula.hr

Odsjek za energetsku učinkovitost

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Lorena DropulićForum 2052/371-828-lorena.dropulic@pula.hr
Karmen ŠtifanićForum 2052/371-742-karmen.stifanic@pula.hr
Marina MaršanićForum 2052/371-886-marina.sabanagic@pula.hr