Odsjek za zaštitu

U Odsjeku za zaštitu obavljaju se :

  • poslovi civilne zaštite, zaštite na radu, zaštite od požara i prirodnih nepogoda,
  • poslovi vezani za upravljanje skloništima,
  • poslovi organiziranja tjelesne i tehničke zaštite za potrebe Grada i mjesnih odbora,
  • poslovi vezani uz vatrogastvo iz područja nadležnosti Grada,
  • drugi poslovi zaštite sukladno posebnim propisima.