Odsjek za informatiku 

U Odsjeku za informatiku obavljaju se poslovi:

  • planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada, te sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave,
  • planiranja, nabave, upravljanja i održavanja računalno-komunikacijskih resursa, nadzora nad radom mreže te osiguravanja sigurnosti i zaštite podataka,
  • razvoja, izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture u vlasništvu Grada
  • vezani za javnu nabavu roba, radova i usluga iz nadležnosti Odsjeka,
  • planiranja i provođenja edukacije za korištenje računalne opreme, programa i alata u radu.