Odsjek za strateško planiranje

Kontakti

Odsjek za strateško planiranje

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Iva IvančićForum/Piazza Foro 13052/371-732-iva.ivancic@pula.hr
Luka BuićForum/Piazza Foro 13052/371-748-luka.buic@pula.hr

Odsjek za strateško planiranjeArena.jpgArena obavlja poslove koordinacije, nadzora izrade i provedbe akata strateškog planiranja, poslove koordinacije, pripreme i provedbe razvojnih projekata.  Kroz implementaciju i provođenje akata i projekata doprinosi ispunjavanju funkcionalnih, tehničkih i estetskih potreba suvremenog i održivog društva. Surađuje s Upravnim Odjelima pri izradi i provedbi planova i projekata od arhitektonsko-urbanističkog,  kulturno-povijesnog, gospodarstvenog, socijalnog i simboličkog značaja za razvoj Grada. Rad Odsjeka usmjeren je na nekoliko strateški ključnih područja: prepoznaje i okuplja javne i privatne dionike; uključuje višerazinsku i raznoliku javnu, gospodarsku i civilnu uključenost u izradi i donošenju strateških dokumenata. Cilj rada Odsjeka je razviti dugoročnu viziju i strategiju stvaranjem okvira za kvalitetnije upravljanje prostornim promjenama.

 

SRUP Pula vizija - za plakat.jpgSRUP Pula vizijaStrategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje kojeg čine gradovi Pula i Vodnjan te općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Tijekom procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine proveo se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš čiji su rezultati dani u Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

 

 

 

 

ikone ciljevi-01.jpgCiljeviPlan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine je osnovni srednjoročni akt strateškog planiranja koji će definirati viziju razvoja grada Pule i strateške razvojne ciljeve Grada u razdoblju od 2020. do 2030. godine.

Provedbeni program Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025. godinekratkoročni je akt strateškog planiranja za područje Grada vezan uz mandat gradonačelnika, usklađen je sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine te će biti usklađen s Planom razvoja Grada Pule za razdoblje do 2030. godine.

Plan razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city) izrađuje se u svrhu razvoja pametnog Grada Pula-Pola te je usmjeren na digitalizaciju uprave i definirano omogućavanje razvoja grada i primjene novih tehnologija za boljitak svih građana.

Strategija upravljanja imovinom Grada Pule-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Pula-Pola. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Grada Pula-Pola, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Grad pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Plan razvoja kulture Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine određuje strateško usmjerenje za razvoj kulture grada Pule koji će objediniti potencijale, resurse i napore dionika u kulturi kako bi se osiguralo unaprjeđenje uvjeta rada i stvaranja u kulturi i održivi razvoj kulture, ojačala međunarodna, intersektorska i međusektorska suradnja te osiguralo veće sudjelovanje građana u kulturi.

Projekt „Strategija zelene urbane obnove Grada Pula-Pola“ je akt strateškog planiranja od značaja za Grad Pulu-Pola, a koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Dokumenti:

Novosti

Javno savjetovanje o nacrtu  Plana razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje 2020.-2030. godine

Od 27. ožujka javno savjetovanje o ...

Od ponedjeljka, 27. ožujka 2023. godine Grad Pula-Pola stavlja nacrt Plana razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje 2020.-2030. godine na javno ...

Koordinacijsko vijeće Urbano područje Pula

Koordinacijsko vijeće jednoglasno usvojilo konačni nacrt ...

U prostorijama Komunalne palače, održana je šesta sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula kojom je predsjedavao gradonačelnik Pule Filip Zoričić, ...

Ilustracija

Održana radionica za izradu Plana razvoja ...

U pulskoj Komunalnoj palači održana je radionica za izradu Plana razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. godine. Grad Pula ...

javno izlaganje

Sutra javno izlaganje nacrta prijedloga Strategije ...

Sutra, 18. siječnja 2023. godine od 15:00 do 17:00 sati u prostorijama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i ...

javno izlaganje

Javno izlaganje nacrta prijedloga Strategije razvoja ...

U tijeku je javna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš ...

Ilustracija

Započela javna rasprava o nacrtu prijedloga ...

Tijekom procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a u skladu s odredbama ...

Ilustracija

Od 30. prosinca Javna rasprava o ...

Tijekom procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a u skladu s odredbama ...

Partnersko vijeće Grada

Održan kick off sastanak o zelenoj ...

Partnersko vijeće jednoglasno usvojilo nacrte Plana razvoja i Akcijskog plana za razdoblje od 2020. do 2030. godine U petak, 16. ...

Sjednica

Partnersko vijeće jednoglasno usvojilo Nacrt Strategije ...

U prostorijama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli danas je održana četvrta sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Pula kojom je predsjedavala ...

Komunalna palača

Koordinacijsko vijeće jednoglasno usvojilo Nacrt Strategije ...

U prostorijama Komunalne palače održana je sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula kojom je predsjedavao gradonačelnik Pule Filip Zoričić, a ...