Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Slika arene iz zrakaOdsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

Kontakt:

Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
Forum 1, 52100 Pula
Tel:052/371-715
Fax:052/222-990


Odsjek obavlja organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela.