Odsjek za informiranje, međunarodnu suradnju i potokol

Slika ispred AreneOdsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje
 
KONTAKT:

Odsjek za informiranje, međunarodnu suradnju i protokol
Forum 1, 52100 Pula
tel:052/371-719
fax: 052/222- 990
 
 
 
 
 
e-mail (za upite iz medija i upite građana):upit@pula.hr ili info@pula.hr

e-mail (za upite iz područja EU i međunarodne suradnje):international@pula.hr

Odsjek  obavlja obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove odnosa s javnošću, informiranja, međunarodne suradnje i protokola.

Za detaljne aktivnosti rada Odsjeka za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje kliknite na rubriku EU GRAD.