Uvođenje sustava društveno odgovornog poslovanja

Slika areneUvođenje sustava društveno odgovornog poslovanja
Grad Pula je, u svom dosadašnjem radu, prepoznao i prihvatio vrijednosti društveno odgovornog poslovanja te ih već godinama konstantno ugrađuje u svoje poslovanje. Dokaz tome jest činjenica da je Pula još 2009. godine uvela sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, a 2011. započeto je uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001. U ožujku ove godine Grad Pula pristupio je uvođenju sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema normi IQNet SR. Time će postati prvi grad u Hrvatskoj koji u poslovanje uprave ugrađuje odgovornost prema okolišu i ulaganje u zaposlenike, povećavajući zadovoljstvo korisnika i smanjujući troškove poslovanja. Početkom kolovoza Grad Pula, kao prvi grad u Hrvatskoj, postao je dio renomirane međunarodne inicijative The United Nations Global Compact. Riječ je o inicijativi Ujedinjenih naroda za uvođenje društveno odgovornog poslovanja. Pokrenuta je 2000. godine i danas je najveća takva inicijativa koja okuplja preko 8000 korporativnih dionika iz preko 135 zemalja diljem svijeta, a koja se temelji na 10 osnovnih načela iz područja ljudskih prava, prava radnika, okoliša i borbe protiv korupcije.

Društveno odgovorno poslovanje je koncept u kojem poslovni subjekt, u ovom slučaju Grad Pula, odlučuje na dobrovoljnoj osnovi doprinositi boljem društvu i čišćem okolišu u interakciji s ostalim dionicima.

Grada Pule je kao, jedinica lokalne samouprave, svojim rezultatima, te kroz usredotočenost i transparentnost u poslovanju i  odnosu s građanima postala prepoznatljiva kako na nacionalnom nivou tako i u širim regionalnim okvirima. Od 2009. godine do danas postignuti su značajni rezultati u smislu efikasnosti i poslovne izvrsnosti što dokazuju brojna priznanja, nagrade i certifikati koje je Grad dobio. Tako je u 2012. godini u sklopu projekta"Zajedno protiv korupcije" prema LOTUS-ovom istraživanju Grad Pula između 576 gradova, općina i županija zauzeo visoko treće mjesto po transparentnosti uprave.

Provedba Sustava društveno odgovornog poslovanja

Dokumenti

Dokumenti

Provedba Sustava društveno odgovornog poslovanja

 

Novosti