Adresar

Upravni odjel za kulturu

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Jasmina Nina Kamber Sergijevaca 2 052/371-911 - jasminanina.kamber@pula.hr
Tatjana Korman Sergijevaca 2 052/371-911 - tatjana.korman@pula.hr
Eros Čakić Laginjina 5 052/222-662 - eros.cakic@pula.hr
Sanja Krelja Osterc Sergijevaca 2 052/371-920 - sanja.krelja@pula.hr
Lena Radunić Sergijevaca 2 052/371-913 - lena.radunic@pula.hr
Moris Žiković Sergijevaca 2 052/371-922 - moris.zikovic@pula.hr
Denis Maras Sergijevaca 2 052/371-878 - denis.maras@pula.hr

Telefax 052/223-677