Obilježavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata

Stogodišnjica obilježavanja Prvog svjetskog rata u svim se zemljama Europe obilježava snažnim umjetničkim, kulturološkim, znanstvenim, komemorativnim, edukativnim i kulturno- turističkim programima.

Pula i Istra neće "komemorativno" obilježavati 1914, neće se baviti samo hladnim povijesnim činjenicama, brojkama i imenima, strahotama Velikog rata. Namjera je ovoga programa progovoriti današnjim, intermedijalnim jezikom o događajima prije sto godina, reinterpretirati poneka zbivanja iz 1914. suvremenim, kreativnim i umjetničkim izričajem. Godina 1914. Referentna je točka, polazište za osmišljavanje drugačijega grada. Rat i ratna stradanja u ovom programu iskazuju se ambivalentno, poput same Pule, u svojoj suprotnosti - dubokom antiratnom porukom i povezivanjem prilika, ili točnije neprilika, u Europi 1914. i 2014. godine. Po prvi put jedan je projekt u Puli i Istri okupio  dvadeset organizatora programa (muzeja, galerija, udruga u kulturi, kazališta, knjižnica...) koji su kreirali više od dvadeset i pet programa s jedinstvenom temom obilježavanja Prvog svjetskog rata.

Program je sastavljen od niza izložbi, književnih događanja, znanstvenih skupova, edukativnih programa, umjetničkih instalacija, instalacija u prostoru, filmskih projekcija i kazališnih predstava, a odvijat će se od travnja 2014. do konca 2018. godine. Više o samom projektu Puna je Pula kao i o vezanim programima možete pogledati u nastavku.

Link na web stranicu projekta "Puna je Pula" - www.punajepula.hr

1914.jpgObilježavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata
 

 

Novosti