Adresar

Fax - 052/216-395; 052/371-892

Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Anja AdemiForum 2052 / 371- 800-anja.ademi@pula.hr
Martina Šajina MihovilovićForum 2052/371-825-martina.sajina@pula.hr
Igor BukaricaForum 2052/371-865-igor.bukarica@pula.hr
Sanja Kljajić DakićForum 2052/371-894-sanja.kljajicdakic@pula.hr
Ticijana TurkovićForum 1052/371-800-ticijana.turkovic@pula.hr

Odsjek za izgradnju održavanje i promet

Odsjek za izgradnju

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Senka ZarubicaForum 2052/371-858-senka.zarubica@pula.hr
Snježana RadolovićForum 2052/371-861-snjezana.radolovic@pula.hr
Ivona TičićForum 2052-371-894-ivona.ticic@pula.hr
Tamara Menalo RadovićForum 2052/371-872-tamara.menaloradovic@pula.hr

Odsjek za održavanje i promet

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Tamara PlecForum 2052/371-889-tamara.plec@pula.hr
Vanesa LončarForum 2052/371-876-vanesa.loncar@pula.hr
Sebastian ValićForum 2052/371-855-sebastian.valic@pula.hr
Ermano SkomeršićForum 2052/371-808-ermano.skomersic@pula.hr

Odsjek za komunalne djelatnosti

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Biljana RašulaForum 2052/371-829-biljana.rasula@pula.hr
Vesna Zečević BratulićForum 2052/371-827-vesna.zecevicbratulic@pula.hr
Milenko ModrušanForum 2052/371-859-milenko.modrusan@pula.hr
Suzana ParetichForum 2052/371-873-suzana.paretich@pula.hr
Tamara Gašparini TomljanovićForum 2052/371-863-tamara.gasparini@pula.hr
Nataša LinčForum 2052/371-823-natasa.linc@pula.hr
Sanjica JugovacForum 2052/371-803-sanjica.jugovac@pula.hr
Josip TomišićForum 2052-371-838-
Petra OrlićForum 2052/371-832-petra.orlic@pula.hr
Paola BelasForum 2052 / 371-882-paola.belas@pula.hr
Nicole KarnjusForum 2052/371-891-nicole.karnjus@pula.hr

Odsjek za upravljanje imovinom

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Zlatko DžananovićForum 2052/371- 868-zlatko.dzananovic@pula.hr
Đurđica JelovacForum 2052/371-856-durdica.jelovac@pula.hr
Milan KoricaForum 2052/371-864-milan.korica@pula.hr
Orijeta BabićForum 2052/371-842-orijeta.babic@pula.hr
Stefan KovčalijaForum 2052/371-841-stefan.kovcalija@pula.hr
Anamarija ŠegotaForum 2052/371-845-anamarija.segota@pula.hr
Ilenya Žudić-MariniForum 2052/371-857-ilenya.zudicmarini@pula.hr
Maja AnčićForum 2052/371-895-maja.ancic@pula.hr
Tanja FranjulForum 2052/371-834-tanja.franjul@pula.hr
Julijana BenazićForum 2052/371-831-julijana.benazic@pula.hr
Dalibor DužaićForum 2-dalibor.duzaic@pula.hr

Odsjek za redarstvo, zaštitu i mjesnu samoupravu

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
PRIJAVA KOMUNALNOM REDARSTVUForum 2099/ 368 28 21-redarstvo@pula.hr
PRIJAVA PROMETNOM REDARSTVU (2)Forum 2099/ 368 28 22-redarstvo-administracija@pula.hr
PRIJAVA PROMETNOM REDARSTVUForum 2099/ 368 28 22-redarstvo@pula.hr
Nebojša VukovićMO Stari Grad, Stoja, Šijana, Monvidal052-371-797-nebojsa.vukovic@pula.hr
Iva BurićMO Arena, Busoler, Veruda, Monte Zaro052-371-796-iva.buric@pula.hr
Ana Matek MarićForum 2052/371-904-ana.matekmaric@pula.hr
Ana Matek MarićForum 2052/371-904-redarstvo-administracija@pula.hr
Milen NarićMO Nova Veruda, Sv. Polikarp-Sisplac, Gregovica, Veli Vrh099 493 5976-milen.naric@pula.hr
Dražen KostešićForum 2052-371-819-
Brigita ŽufićMO Kaštanjer, Štinjan, Valdebek, Vidikovac098 983 7549-brigita.zufic@pula.hr
Kristina BenčićForum 2052/371-765-kristina.bencic@pula.hr
Nenad RakoForum 2052-371-812-
Marko ĐapićForum 2099 244 2277-marko.djapic@pula.hr
Goran GoldinForum 2052-371-812-
Dalibor JovićForum 2052-371-812-
Boris FornažarForum 2052-371-816-
Marijan KaurićForum 2052/371-900052/211-939marijan.kauric@pula.hr
Kristian DružetaForum 1052/371-811-kristian.druzeta@pula.hr
Damir KalogjeraForum 2052/371-899-damir.kalogjera@pula.hr
Marijan ĆupićForum 2-marijan.cupic@pula.hr
Luca ŠverkoForum 2052-371-817-
Samir KormanForum 2052-371-816-
Jasmin NanićForum 2052-371-818-
Marko MatijašićForum 2052-371-826-
Matija VretenarForum 2052-371-817-